Kort og Matrikelstyrelsen måler op med GPS.

 

Referencenet området foretager GPS opmålinger for at bestemme landets bevægelser. Vi har ca. 100 fikspunkter spredt over hele landet som vi bruger i dette projekt. Disse punkter er hver især forbundet med nogle over 100 år gamle højdemærker som ligger godt gemt under jorden i nærheden af GPS opstillingen. En del af punkterne ligger i nærheden af havne hvor DMI har registreret vandets højde gennem mange år. Ved at forbinde vores GPS med vandstands brættet i havnen kan vi adskille havets stigning og terrænets stigning (eller fald). 

 

For at opnå den fornødne nøjagtighed er instrumentet indstillet til at modtage et signal fra satellitterne hvert 15. sekund i 3 fulde døgn.

 

Målinger af denne slags kræver at antennen står stabilt og ikke bliver skubbet.

 

Hvis det ser ud til, at stativet er skubbet må du gerne ringe til Kurt Madsen 2145 7813.

 

Tak for din interesse.